Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Чи комфортно Вам у школі?
Total 27 common:people_all_forms
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 67 common:people_all_forms

Освітні програми

Date: 12 серпня 2020 о 13:37, Refreshed 24 лютого 2021 о 00:31

СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

від 30 серпня 2019р.

№ _______                

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор    ЗОШ №6

______________  Л.В. Патій

30 серпня  2019 р.

                                                                          

        

НАСКРІЗНА ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА

ЗЗСО  №6 ім. Житниченка І.В.

м. БЕРДИЧЕВА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2019-2020 навчальний рік

2019 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програми

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

ім. Житниченка І.В. м. Бердичева Житомирської області

 1. Мета освітньої програми:
 • реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність);
 • забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;
 • реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків;
 • наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;
 • зосередження педагогічного колективу на  цілеспрямованості, системності і єдності діяльності  в змісті освіти.

2. Нормативно-правове забезпечення:

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету МіністрівУкраїнивід 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,   затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,     затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268.

3. Термін реалізації:  2019-2020  навчальний  рік

4. Структура програми:

1 розділ – початкова освіта,

2 розділ – базова середня освіта,

3 розділ – профільна середня освіта.

 Кожна з них визначає:

1.Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

2.Очікувані результати навчання учнів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

5. Напрямки реалізації.

Згідно з  чинним законодавством організувати освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

 І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

 ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років;

 ІІІ ступінь – профільна середня освіта тривалістю три роки.

1.При реалізації освітньої програми забезпечити:

 • логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальних програмах;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними формами якого є різні типи уроку:
 •  формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 •  комбінований урок.

               Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;

 •  використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;
 • науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;
 • профільне спрямування навчання в старшій школі, що сформовано закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечення якісної його реалізації;
 • роботу з обдарованими дітьми;
 • навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,  зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством освіти і науки України.

3. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі програм навчання.

 4. Запровадити в освітній процес школи сучасні технології навчання, зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, інтерактивні технології, рейтингового оцінювання, окремі освітні тренди.

5. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення сформувати варіативну складову навчального плану, спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та формують її всебічний розвиток.

6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення профільного предмета «Українська філологія».

8. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

6. Контроль і корекція.

 • реалізувати проект «_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________»;

 • виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми.

7.Принципи реалізації освітньої програми:

 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

 

1 РОЗДІЛ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу НУШ (1 цикл) визначено 805 годин/навчальний рік., для 2 класу 875 годин/навчальний рік.

Відповідно до  типового навчального плану розроблено  робочий навчальний  план для початкової школи з навчанням українською мовою 1-2  класи(на підставі типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом  О.Я. Савченко).

Типовий навчальний план

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

315

350

350

350

1365

Іншомовна

Математична

140

140

140

140

560

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

105

105

105

105

420

Технологічна

35

70

70

70

245

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Усього

770

840

840

840

3290

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700 

22/770 

23/805

23/805 

/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805 

875

910

910

3500 

Робочий навчальний план

 для початкової школи з українською мовою навчання для 1-х класів

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на тиждень

Кількість годин

на рік

1-А кл.

1-Б кл.

В кожному з класів

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

245

Іншомовна

Англійська мова

2

2

70

Математична

Математика

4

4

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Природознавство

2

2

70

громадянська й історична галузі

0.5

0.5

17

 cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

0.5

0.5

18

Технологічна

Дизайн і технології

             1

            1

35

Інформатична

Мистецька(Музичне мистецтво)

Музичне мистецтво

1

1

35

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

35

Фізкультурна*

Фізична культура

2

2

70

Ритмика

1

1

35

Усього

22

22

770

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Українська мова (підсилення мовно-літературної галузі)

1

1

35

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

805

805

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23 

23

700

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23

Директор школи                                                   Л. Патій

Робочий навчальний план

 для початкової школи з українською мовою навчання для 2-х класів

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість             годин      на тиждень

Кількість годин на рік в кожному класі

2-А кл.

2-Б кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

140

Літературне читання

4

4

140

Іншомовна

Англійська мова

2

2

70

Математична

Математика

4

4

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Природознавство

2

2

70

громадянська й історична галузі

0,5

0,5

17,5

 cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

0,5

0,5

17,5

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

35

Інформатична

Інформатика

1

1

35

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

35

Образотворче мистецтво

1

1

35

Фізкультурна*

Фізична культура

2

2

70

Ритмика

1

1

35

Усього

21+3

21+3

840

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Спецкурс «Критичне мислення »

1

1

35

Загальнорічна кількість навчальних годин

875

875

875

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

22/770 

22/770 

22/770

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

875

875

875

Директор школи                                                        Л. Патій

 • здійснено розподіл  навчального навантаження на тиждень,
 • встановлено погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання,
 • визначено гранично допустиме тижневе навантаження учнів, що забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87,  через окремі предмети.

Інтегровано вивчаються предмети  «Мистецтво» та «Я досліджую світ». При вивченні інтегрованого предмету «Я досліджую світ» здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна - 8; математична-4; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 3 - для 1- 4 класу. На розширення спектра пізнання дитини, формування навичок письма та читання спрямована варіативна складова навчального плану, введено 1 годину до інваріантної складової мовно-літературної галузі з метою рівномірного розподілу годин навчання грамоти(читання/письмо – 4\4) в 1-х класах.

В 2-х класах за рахунок варіативної складової введено курс «Критичне мислення».

Відповідно до наказу МОНУ від 20.04.2018р. №407 закладом освіти визначено загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів - 2695 годин/навчальний рік:      -   для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

 • для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,
 • для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

На підставі цього наказу навчання в 3-4 класах закладу освіти здійснюється за навчальним планом спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов.

Таблиця 4 до Типової освітньої програми

Навчальний план

спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

14

Іноземна мова

3

4

7

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

Фізична культура**

3

3

6

Усього

21+3

22+3

49

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

1

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

      23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

     26

26

52

 Робочий навчальний план

спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

7

28

Іноземна мова

3

3

4

4

14

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

1

4

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура**

2

2

2

2

8

Ритмика

1

1

1

1

4

Усього

21+3

21+3

22+3

22+3

86+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

1

1

6

Математика (індивідуально  - групові)

1

1

2

Факультатив «Польська мова »

1

1

0,5

0,5

3

Укр. мова ( індивідуально - групові)

0,5

0,5

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

      23

      23

23

23

92

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

     26

     26

26

26

104

Директор школи                                                Л. Патій

Відповідно до якого варіативна складова навчального плану спрямована на проведенням індивідуальних консультацій  з математики та факультативу  «Польська мова» за навчальними програмами   для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Зорієнтовано роботу вчителів на забезпечення інтеграції змісту предметів: "Фізична культура" та "Основи здоров'я" у зміст всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Відповідно до Загальних положень типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОНУ від 20.04.2018р. №407, освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво". Заклад загальної середньої освіти може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво".

Зміст  предметів, які вивчаються в початковій школі, закладений в переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За рішенням педагогічної ради (від  30.08.2019р.) при оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

2. Очікувані результати навчання  та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, що забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання  в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації,  фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Тому доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

3. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти І ступеня  педагогічний колектив запроваджує такі форми організації освітнього процесу:

 • різні типи уроків:
  • формування компетентностей;
  • розвитку компетентностей;
  • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
  • корекції основних компетентностей;
  • комбінований урок;
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності  до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічніпрацівники*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток

від необхідного

1

2

3

4

Усього педагогічних працівників

0

10

100

з них:

Мають відповідну освіту

-

10

100

працюють у навчальном узакладі за сумісництвом

-

-

-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування

навчаль-ної

дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найме-нування

посади

Найменування

закладу,

Який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна

категорія, педагогічне, звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищеннякваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Початкове навчання

Макарова Алла Володимир

Вч. початккласів

Житомирський пед. інститут, 1989, методика і педагогіка поч.. навчання, вч. поч.. класів

Вища

38 років

ЖОІППО,

ЗФ№02139713/483-19,

17.05..2019 р, 04.02-07.02.2020

2

Початкове навчання

Карєтнікова Тетяна Леонідівна

Вч. початккласів

ЖДУ ім.. І. Франка

2000 рік, поч.. навчання, вч. поч..класів

Вища

24 роки

ЖОІППО,

ОФ № 02139713/613-18

 від 30.03.208 р.

3

Початкове навчання

Тишкевич Олена Вікторівна

Вч. початккласів

ЖДУ ім.. І. Франка

2004 рік, поч.. навчання, вч. поч..класів

Вища

27 років 11 місяців

ЖОІППО,

СПК № 1521287, 17.04.2015

4

Початкове навчання

Каспрук Олена Іванівна 

Вч. початккласів

Рівненський ДГУ, 2001,

поч.. навчання, вч. поч..класів

Вища

21 років

ЖОІППО,

СПК

 № 1513993,

13.11.2015 р

5

Початкове навчання

Лодято Ганна Степанівна

Вч. початккласів

ЖДУ ім.. І. Франка

2004 рік, поч.. навчання, вч. поч..класів

Вища

18 років

ЖОІППО,

ОФ № 02139713/705-19

26.04.2019 р

6

Початкове навчання

Домашена Ірина Віталіївна

Вч. початк класів

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2006, «початкове навчання», вч. поч.. школи

Базова вища

10 років

-

7

Початкове навчання

Карпова Тамара Миколаївн

Вч. початккласів

ЖДПІ ім.. І. Франка, 1993,

поч.. навчання, вч. поч..класів

Вища

25 років

ЖОІППО, СПК № 1621965, 29.04.2016

8

Інформатика

Мельничук Катерина Олександрівна

Вч. поч. кл (інформатика

ЖДУ ім.. І. Франка

2015 рік, початкова освіта, вчитель початкової школи

Базова вища

3 роки

-

9

Англійська мова

Рак Юлія Андріївна

Вч. англ. мови

ЖДУ ім.. І. Франка

2012, рік мова і література (англ..),філолог, вчитель мови (англ.., нім.)

Вища

6 років 11 місяців

-

10

Білявська Людмила Іванівна

Вч. англ. мови

Воронезький ДПІ,1989, англійська і німецька мови, вчитель англ.. і нім. мов

Вища

30 років

ЖОІППО,

СПК № 1710474, 24.02.2017

2. Особи, які працюють за сумісництвом

-

-

-

-

-

-

-

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Перелік навчальних програм

з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність

(так/ні)

Ким

затверд-жено

Рік

затвердження

1

2

3

4

5

1

Типова навчальна програма  розроблена під керівництвом О.Я. Савченко(для 1-х класів)

так

Колегією Міністерства освіти і науки.

22 лютого 2018 року

2

Типова освітня програма  закладів загальної середньої освіти І ступеня

Так

Наказом МОН України

 № 407

від 20.04.2018 р

3

Українська мова 1-4 клас

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

4

Математика 1-4 клас

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

5

Іноземна мова (англ.)

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

6

Я досліджую світ

так

Колегією Міністерства освіти і науки.

22 лютого 2018 року

7

Природознавство

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

8

Я у світі

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

9

Музичне мистецтво

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

10

Образотворче мистецтво

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

11

Трудове навчання

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

12

Інформатика

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

13

Фізична культура

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

14

Основи здоров’я

так

Наказ МОН України

№ 948 (оновлені )

від 05.08.2016

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

з/п

Клас

Наймену-вання навчальної

дисципліни

Автор

підручника (навчальногопосібника)

Наймену-вання підручника (навчальногопосібника)

Видав-ництво, рік

видання

Кількість

примірників

Необ-хідно

Фак-тично

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Англійська мова

Доценко І.В.

Англійська мова

2018

52

52

2

1

Я досліджую світ

 Бібік

Природознавство

2018

52

58

3

1

Українська мова

Іщенко, Логачевська

Буквар (2-і частини)

2018

52

55

4

1

Математика

Логачевська

Математика

2018

52

55

1

Мистецтво

Рубля

Мистецтво

2018

52

55

5

2

математика

Скорцова

Математика

2019

46

46

6

2

інформатика

Інформатика

2019

43

7

2

Англійська мова

Губарєва

Англійська мова

2019

45

45

8

2

Укр. мова та читання

Пономарьова

Укр. мова

2019

47

47

9

2

Укр. мова та читання

Савченко

Літературне

читання

2019

46

46

10

2

Я досліджую світ

Гільберг

Природознавство

2019

47

47

11

2

Мистецтво

Калініченко

Мистецтво

2019

47

47

12

2

Дизайн і технології

Трудове начання

2019

43

1

3

математика

Богданович

математика

2013

48

48

2

3

Укр. мова

Вашуленко

Укр. мова

2013

48

50

3

3

Літературнечитання

Савченко

Літературнечитання

2013

48

48

4

3

Рос.мова.

Самонова

Рос.мова

2013

48

44

5

3

Інформатика

Коршунова

Інформатика

2013

48

48

6

3

Природознавство

Гільберг

Природознавство

2013

48

46

7

3

Я у світі

Бібік

Я у світі

2013

48

50

8

3

Основи здоров’я

Гнатюк

Основи здоров’я

2013

48

40

9

3

Трудове навчання

Тименко

Трудове навчання

2013

48

40

10

3

Музичне мистецтво

Аристова

Музичне мистецтво

2013

48

40

11

3

Образотворче мистецтво

Резніченко

Образотворче мистецтво

2013

48

55

12

3

Англійська мова

Несвіт

Англійська мова

2013

48

60

1

4

Укр. мова

Вашуленко

Укр. мова

2015

31

50

2

4

Я у світі

Тагліна

Я у світі

2015

31

50

3

4

Музичне мистецтво

Аристова

Музичне мистецтво

2015

31

25

4

4

Образотворче мистецтво

Резніченко

Образотворче мистецтво

2015

31

50

5

4

Трудове навчання

Веремійчик

Трудове навчання

2015

31

50

6

4

Літературнечитання

Савченко

Літературне читання

2015

31

50

7

4

Природознавство

Тагліна

Природознавство

2015

31

50

8

4

Інформатика

Коршунова

Інформатика

2015

31

50

9

4

математика

Богданович

математика

2015

31

50

10

4

Рос.мова.

Самонова

Рос.мова.

2015

31

50

11

4

Основи здоров’я

Гнатюк

Основи здоров’я

2015

31

36

12

4

Англійська мова

Несвіт

Англійська мова

2016

31

22

13

4

Англійська мова

Карпюк

Англійська мова

2015

31

39

5. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

6

Якість проведення навчальних занять оцінюється рівнем сформованості ключових компетентностей учнів, діяльнісним підходом до  проведення занять, результатами навчальної роботи.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

 

2 РОЗДІЛ

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392).

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Програмою передбачено:

1.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний  план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

1.1.Навчальний план з українською мовою навчання(Таблиця 1 до Типової освітньої програми). В 2019-2020 навчальному році за цим навчальним планом будуть навчатися учні 5, 6, 7-А, 7-Б  класів.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3.5

3.5

2,5

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

 1. Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов (Таблиця 10до Типової освітньої програми)

В 2019-2020 навчальному році за цим навчальним планом будуть навчатися учні 8-А, 8-Б, 9 класів.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова

3

2

2

2

2

Друга іноземна мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

30,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

Робочий навчальний план

школи ІІ ступеня на 2019-2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень в класах

Всього

5

6

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9

Додаток  1

Додаток 10

Мови і літератури

Укр. мова

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

18

Укр. літер.

2

2

2

2

2

2

2

14

Іноз. мова(англ)

3

3

3

3

2

2

2

18

Іноз. мова(нім.)

-

-

-

-

2

2

2

6

Заруб. літ

2

2

2

2

2

2

2

14

Суспільство-знавство

Вступ до історії

1

-

-

-

-

-

-

1

Історія (інтегров

-

2

-

-

-

-

-

2

Історія України

-

-

1

1

1,5

1,5

1,5

6,5

Всес. історія

-

-

1

1

1

1

1

5

Осн. правознавс

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво*

Музичне. мист

1

1

1

1

-

-

-

4

Образотв. .мист

1

1

1

1

-

-

-

4

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

1

3

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

-

8

Алгебра

-

-

2

2

2

2

2

10

Геометрія

-

-

2

2

2

2

2

10

Природознавство

Природознавств

2

-

-

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

2

2

12

Географія

-

2

2

2

2

2

1,5

11,5

Фізика

-

-

2

2

2

2

3

11

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

2

2

9

Технології

Трудового навч

2

2

1

1

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

1

2

2

2

10

Здоров’я і фізична культура

Осн. здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

7

Фізична культура*

2

2

2

2

2

2

2

14

Ритмика

1

1

1

1

1

1

1

7

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28+3

29,5+3

29,5+3

31+3

196+ 21

Додатковий час на предмети, факультет., інд. зан. та консул

3,5

3,5

2,5

2,5

3,5

3,5

2

21

Предмет за вибором:Рос.  мова

1

1

1

1

4

Факультатив:Польська  мова

1

1

0,5

0,5

3

Курси за вибором: (35 годин)

«Географія рідного краю»

1

1

1

3

«Економіка»

1

1

2

«Фінансова грамотність»

1

1

Інд.-групові:  Математика

1

0,5

0,5

1

3

Географія

1

1

Біологія

1

1

Історія

Вакансія

0,5

0

0

0

1,5

1,0

0

3

Гран.допус. навч. навантаження

28

31

32

32

33

33

33

222

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

220+12

Директор школи                                                             Л. Патій

Навчальний план вміщає зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів

Варіативна складова навчальних планів використана на:

 • підсилення предметів інваріантної складової;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, а також світоглядного спрямування:економіка, фінансова грамотність, «географія рідного краю»;
 • індивідуальні заняття та консультації.

Здійснено змістове наповнення предмета «Фізична культура» через введення гурткової роботи (футбол, кульова стрільба), що сприяє формуванню навичок здорового способу життя та безпечної поведінки школярів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" .

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної  мов, трудового навчання, фізичної культури та інформатики здійснити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до даного наказу поділ на групи буде здійснено в5, 6, 9 класах.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

2. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затверджені наказами МОН України (затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407).

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

№ п/п

Назва навчальної програми

Українська мова

Українська література

Біологія

Всесвітня історія

Географія

Зарубіжна література

Інформатика

Історія України

Математика

Мистецтво

Основи здоров’я

Природознавство

Трудове навчання

Фізика

Фізична культура

Хімія

Іноземні мови

            Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових компетентностей учнів:

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Педагогічному колективу закладу освіти приділити значну увагу організації навчання через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:    

Реалізація навчання за наскрізними лініями:

         Напрямки

                      Зміст

організація навчального середовища

формування духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети

 • впровадження інтерактивних методів навчання з використанням  компетентнісного та діяльнісного підходів (урок-квест, кейс-урок,  інтегрований урок, бінарний урок,);
 • реалізація  надпредметних, міжкласових та загальношкільних освітніх  проектів;
 • систематичне проблемне навчання на основі ускладнених міжпредметних та надпредметних тем

робота в проектах

Екологічний проект «Збережемо планету! Довкілля без пластику»

позакласна навчальна робота

Організація тематичних днів та тижнів, пізнавальні квести, флешмоби

робота гуртків

 • гурток з кульової стрільби,футболу);
 • гурток з вокального співу;
 • гурток робототехніки(за умови отримання гранту).

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

3. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти

Основними формами організації освітнього процесу вважати різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

                      КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічніпрацівники*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсотоквіднеобхідного

1

2

3

4

Усього педагогічних працівників

-

22

100

з них:

Мають відповідну освіту

-

22

100

працюють у навчальному закладі за сумісництвом

-

-

-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування

Навчальної

дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування

посади

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за

дипломом

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановленняпідтвердження)

Педагогічний стаж

(повних

років)

Підвищеннякваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Укр мова і література

Корбут Наталія Григорівна

Вч. Укр. мови і літер.

ЖДПІ,

 1996,

укр. мова і література,вчитель укр.. мови та літератури

ВК,

2018 рік (встановлення)

21 років

ЖОІППО, СПК

 № 1710507, 24.02.2017

2

Лавренова Світлана Костянтинівна

Вч. Укр. мови і літер.

ЖДПУ, 1999,

укр. мова і література,вчитель укр.. мови та літератури

І категорія

2017 рік (підтвердження)

26 років

 8 місяців

ЖОІППО, СПК

 № 1622061, 29.04.2016 року

3

Зарубіжна література та російська мова

Данилюк

Таїса Миколаївна

Вч. зар. літ. та рос. мови

ЖДПІ,

1989,

рос. мова і літ., вч. рос. мови та літератури

ВК

2019 рік (підтвердження)

СВ

2019 рік (встановлення)

28 років 11 місяців

ЖОІППО,

ЗФ № 02139713/819-19,

24.05.2019 року

4

Самонова Олена Ігорівна

Вч. зар. літ. та рос. мови

ЖДПІ,

1990,

рос. мова і літ., вч. рос. мови та літератури,

ЖДУ,

2016,

вч. укр. мови і літ.

ВК, ВМ

2018 рік,

(підтвердження)

27 років

 6 місяців

ЖОІППО,

 ЗФ

 №02139713/

2032-17, 15.12.2017

року

5

Математика

Станіславська Людмила Володимирівна

Вч. математики

ЖДПІ,

1988,

матем. і фізика, вч. матем. і фізики

І категорія

2011 рік

(підтвердження)

26 років

ЖОІППО,

№ 1389,

28.10.2011

року 

6

Шибецький Євгеній Вікторович

Вч. матем. і інформатик

ЖДПУ,

2003, матем. і фізика, вч. матем. і фізики

ВК

2011 рік (встановлення)

СВ

2014 рік

(встановлення)

2019 підтвердження ВК,СВ

17 років

 7 місяців

ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/930-18,

18.05.2018

року (матем),

7

Яремчук Ярослав Васильович

Вч. матем. і інформатик

Кам. – Подільс. НУ

2012 рік, математ, вч. математ, інформатик

ІІ категорія

2018 рік

(встановлення)

5 роки

11 місяців

ЖОІППО,

ОФ №02139713/

859-17,

27.04.2018

8

Фізика

Пишнюк Ольга Валеріївна

Вч. фізики

ЖДУ,

2008 рік, педагогіка і методика сер.освіти. матем. і фізика, вч. фізики, математ., астроном, ОБЖ

ІІ категорія

2013 рік

(встановлення)

10 років

ЖОІППО,

№ 1428, 05.07.2013 року

9

Історія правознавство

Шмат Олена Олексіївна

Вч. історії, правознавст

спеціаліст

-

10

Ковтун Таміла Євгеніївна

Вч. історії, правознавствінтегр. курсу «Люд. і світ»

Київський ДПІ,

1989 рік,

історія, вч. історії та суспільств

І категорія

2018 рік (підтвердження)

30 років

ЖОІППО,

ОФ

№ 02139713/

1284-17,

13.10.1017 року

11

Англійська мова

Білявська Людмила Івнівна

Вч. англ. мови

Воронезький ДПІ,

1989 рік,англ., нім. Мова, вчитель англ., нім. мов

І категорія

2018 рік

(підтвердження)

30 років

ЖОІППО,

СПК №1710474, 24.02.2017 року

12

Рак Юлія Андріївна

Вч. англ. мови

ЖДУ,

2012 рік, мова і літ.(англ), вч. мови (англ., нім)

Не атестувалася

6 років

11 місяців

-

13

Галайчук Світлана Олександ

Вч. англ. мови

ЖДУ,

2012 рік, мова і літ.(англ), вч. мови (англ.)

Не атестувалася

10 років

 11 місяців

-

14

Польська мова

Петренко Марина Михайлівна

Вч. польської мови

Київський славістичний університет2007, вч. польської мови

-

11 років 7 місяців

-

15

Географія

Бічук Валентина Миколаївна

Вч. географії, природозн

ОДУ,

1977 рік,

фізична географія, вч. географії

ВК, ВМ

2015 рік (підтвердження)

42 роки

ЖОІППО,

№1624802

16.12.2016 року

16

Патій Людмила Василівна

Вч. географії, природозн

Київський ДПІ,

1980 рік,

географія, вч. географі

ВК,ВМ

2019 (підтвердження)

42 роки 9 місяців

ЖОІППО,

СПК

№1624942, 16.12.2016, №1324,

26.04.2013

17

Біологія

Ткачук Тетяна Олексіївна

Вч. біолог

ЖПІ,

1998, вчитель біології та хімії

ВК, СВ

2017  (підтвердження )

2019 підтвердження на відповідність займаній посаді

20 років 11 місяців

ЖОІППО, СПК №1623955 11.11.2016 року

18

Хімія

Буланова Надія Валеріївна

Вч. хімії, ОЗ

ЖДПУ, 2006,

 вч. хімії, біології та основ екології

ІІ категорія

2018

(встановлення)

12 років 2 місяці

ЖОІППО,

ОФ

№0213973/

611-17, 09.06.2017

19

Трудове навчання

Мельничук Алла Леонідівна

Вч. трудового навч.

ВДПІ,

1993, загальнотех дисципліни і праця, вчитель праці

ВК, ВМ

2018 (підтвердження)

35 років 9 місяців

ЖОІППО, СПК

№1720249, 03.03.2017

20

Музичне мистецтво

Комашня Наталія Василівна

Вч. муз мистецтва

Ніжинський ДПІ,

1995, музика, вчитель музики

ВК, СВ

2015

(підтвердження)

41 рік

ЖОІППО,

СПК

№ 1521001, 17.04.2015

21

Фізична культура

Гранчак Василь Васильович

Вч.фіз.кул, біолог

валеології, 

ЖДУ,

 2009,

Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура і біологія, вчитель фіз..культури, біології, валеології

ІІ категорія

2017 (встановлення)

6 років 11 місяців

ЖОІППО,

ОФ

№0213973/

483-17

09.06.2017

2. Особи, якіпрацюють за сумісництвом

-

-

-

-

-

-

-

-

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Перелік навчальних програм

з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність

(так/ні)

Ким затверд-жено

Рік

затвердження

1

2

3

4

5

1

Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

так

(зі змінами,  наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2017

2

Українська література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта,

так

(зі змінами,  наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2017

3

Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи

так

(зі змінами,  наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2017

4

Навчальна програма з основ правознавства»,

так

5

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена),

так

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

2017

6

Програма з географії для 6-9 класів за оновленою навчальною програмою

так

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

2017

7

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

так

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2017

8

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи

так

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2017

9

Математика для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів

так

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2017

10

Інформатика 5-7 класи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx

11

Інформатика 8-9 класи

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf

12

Навчальна програма з фізичної культури, 5-9 клас

так

затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

2017

13

 «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена)

так

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2017

14

“Мистецтво. 5-9 класи” (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена),

так

затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2017

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

з/п

Клас

Наймену-вання навчальної

дисципліни

Автор

підручника (навчальногопосібника)

Наймену-вання підручника (навчальногопосібника)

Видав-ництво, рік

видання

Кількість

примірників

Необ-хідно

Фак-тично

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5

Укр.мова.

Єрмоленко

Укр.мова

42

44

2

5

Укр.літ.

Авраменко

Укр.літ

42

44

3

5

Зар.літ.

Ніколенко

Зар.літ.

42

44

4

5

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

42

44

5

5

Математика

Істер

Математика

2013

42

55

6

5

Трудове навчання .хл.

Терещук

Трудове навчання .хл

2013

25

7

5

Трудове навчання дівч.

Ходзинська

Трудове навчання дівч.

2013

30

8

5

Рос.мова.

 (1 р.н.)

Полякова С.

Рос.мова.

 (1 р.н.)

2013

42

20

9

5

Основи здоров’я

Бех

Основи здоров’я

2013

42

55

10

5

Історія України

Власов

Історія України

2013

42

55

11

5

Музичне мистецтво

Масол

Музичне мистецтво

2013

42

55

12

5

Англійська мова (5 р.н.)

Несвіт

Англійська мова (5 р.н.)

2013

42

53

13

5

Образотворче мистецтво

Калініченко

Образотворче мистецтво

2013

42

55

14

5

Природознавство

Ярошенко

Природознавство

2013

42

55

15

5

Інформатика

Ривкін

Інформатика

2013

42

55

1

6

Всесвітня історія

Власов

Всесвітня історія

2014

47

53

2

6

Географія

Пестушко

Географія

2014

47

55

3

6

Біологія

Костіков

Біологія

2014

47

45

4

6

Математика

Істер

Математика

2014

47

53

5

6

Основи здоров’я

Бех

Основи здоров’я

2014

47

53

6

6

Укр.мова.

Заболотний

Укр.мова.

2014

47

53

7

6

Рос.мова.

 (6 р.н.)

А.Н.Рудяков

Рос.мова.

 (6 р.н.)

2014

47

25

8

6

Трудове навчання .хл

Терещук

Трудове навчання .хл

2014

20

9

6

Трудове навчання дівч

Ходзинська

Трудове навчання дівч

2014

18

10

6

Музичне мистецтво

Л.Г. Кондратов

Музичне мистецтво

2014

47

53

11

6

Образотворче мистецтво

С.М. Железняк

Образотворче мистецтво

2014

47

53

12

6

Зар.літ.

О.М. Ніколенко

Зар.літ.

2014

47

55

13

6

Укр.літ.

Авраменко

Укр.літ.

2014

47

55

14

6

Нім.мова

Сидоренко

Нім.мова

2014

47

35

15

6

Англійська мова

Несвіт

Англійська мова

2014

47

50

16

6

Інформатика

Ривкін

Інформатика

2014

47

58

17

6

Рос.мова

Самонова

Рос.мова

2014

47

45

18

6

Труд. дівч.

Сидоренко

Труд. дівч

2014

18

19

6

Труд. хл.

Сидоренко

Труд. хл

2014

18

1

7

Всесвітня історія

Гісем

Всесвітня історія

2015

47

46

2

7

Укр.літ.

Міщенко О.

Укр.літ.

2015

47

42

3

7

Англійська мова

Несвіт

Англійська мова

2015

47

43

4

7

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

2015

47

47

5

7

Музичне мистецтво

Масол Л.М.

Музичне мистецтво

2015

47

44

6

7

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є.

Основи здоров’я

2015

47

43

7

7

Зар.літ.

О.М. Ніколенко

Зар.літ.

2015

47

44

8

7

Алгебра

Істер

Алгебра

2015

47

43

9

7

Геометрія

Істер

Геометрія

2015

47

42

10

7

Рос.мова

Самонова

Рос.мова

2015

47

44

11

7

Інформатика

Ривкін

Інформатика

2015

47

44

12

7

Фізика

Шут

Фізика

2015

47

43

13

7

Географія

Топузов О.М.

Географія

2015

47

44

14

7

Труд. дівч

Ходзинська

Труд. дівч

2015

9

15

7

Труд. хл

Терещук

Труд. хл

2015

24

16

7

Біологія

В.І.Соболь

Біологія

2015

47

45

17

7

Укр. мова

Єрмоленко С.Я

Укр. мова

2015

47

22

18

7

Іст.України

Свідерський

Іст.України

2015

47

43

19

7

Хімія

Ярошенко

Хімія

2016

47

21

1

8

Фізика

Шут

Фізика

2016

26

59

2

8

Алгебра

Істер

Алгебра

2016

26

54

3

8

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

2016

26

24

4

8

Інформатика

Ривкін

Інформатика

2016

26

60

5

8

Географія

Топузов О.М

Географія

2016

26

58

6

8

Всесвітня історія

Гісем

Всесвітня історія

2016

26

60

7

8

Іст.України

Гісем

Іст.України

2016

26

48

8

8

Рос.мова

Самонова

Рос.мова

2016

26

60

9

8

Хімія

Г.А.Лапшевська

Хімія

2016

26

57

10

8

Основи здоров’я

Н.М.Поліщук

Основи здоров’я

2016

26

60

11

8

Англійська мова

Несвіт

Англійська мова

2016

26

50

12

8

Трудове навчання

А.І.Терещук

Трудове навчання

2016

26

32

13

8

Укр.літ.

Авраменко

Укр.літ.

2016

26

63

14

8

Укр. мова

Авраменко

Укр. мова

2016

26

63

15

8

Геометрія

Г.П. Бевз

Геометрія

2016

26

65

16

8

Труд. навча

Терещук

Труд. навчан

2016

26

25

17

8

Зар.літ

Паращич

Зар.літ

2016

26

58

18

8

Мистецтво

Кондратова

Мистецтво

2016

26

77

19

8

Біологія

Матяш

Біологія

2016

26

61

20

8

Іст. України

Власов

Іст. України

2016

26

64

1

9

Осн. правознавств

Ремех

Основи правознавства

2017

43

46

2

9

Трудове навчання

Ходзинська

Трудове навчання

2017

43

24

3

9

Всесв. іст.

Гісем

Всесв. історія

2017

43

45

4

9

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

2017

43

42

5

9

Рос.мова

Баландіна

Рос.мова

2017

43

46

6

9

Англ. мова

Несвіт

Англ. мова

2017

43

46

7

9

Географія

Бойко

Географія

2017

43

46

8

9

Фізика

Бар’яхтар

Фізика

2017

43

46

9

9

Хімія

Попель

Хімія

2017

43

46

10

9

Геометрія

Г.П. Бевз

Геометрія

2017

43

46

11

9

Укр.літ.

Авраменко

Укр.літ.

2017

43

46

12

9

Біологія

Остапченко

Біологія

2017

43

46

13

9

Алгебра

Істер

Алгебра

2017

43

46

14

9

Укр. мова

Авраменко

Укр. мова

2017

43

46

15

9

Інформатика

Ривкін

Інформатика

2017

43

47

16

9

Осн. здор.

Бойченко

Осн. здоров’я

2017

43

46

1

10

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

2018

27

26

2

10

Укр. літ.

Слоновська

Укр. літерат

2018

27

26

3

10

Заруб. літер.

Ісаєва

Зар. літ

2018

27

26

4

10

Громад. освіта

Гісем, Мартинюк

Громад. освіта

2018

27

25

5

10

ЗВ

Лелека

ЗВ(д)

2018

19

15

6

10

Математика

Бевз

Математика

2018

27

26

7

10

Укр. мова

Ворон

Укр. мова

2018

27

25

8

10

Іст. Укр.

Власов

Історія Укр.

2018

27

20

9

10

Географія

Гільберг

Географія

2018

27

26

10

10

всес. історія

Ладиченко

Вс. історія

2018

27

26

11

10

Фізика

Сиротюк

Фізика

2018

27

26

12

10

Хімія

Попель

Хімія

2018

27

22

13

10

Англ. мова

Карпюк

Англ. мова

2018

27

22

14

10

Біологія

Соболь

Біологія і екологія

2018

27

21

15

10

ЗВ

Герасимов

ЗВ

2018

8

20

1

11

Укр. мова

Ворон

Укр. мова

2019

17

25

2

11

Хімія

Попель

Хімія

2019

17

23

3

11

Біологія

Остапченко

Біологія і екологія

2019

17

23

4

11

Нім.мова

Сотнікова

Нім.мова

2019

17

25

5

11

Заруб. літер.

Ніколенко

Зар. літ

2019

17

20

4. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменуваннянавчальнихприміщень та майданчиків

Найменуваннянавчальногообладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсотоквіднеобхідного

1

2

3

4

5

6

5. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти

       Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

3 РОЗДІЛ

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392).

Профільний предмет: українська мова і література

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки

від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма школи передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом, введення якої в дію здійснити поетапно:

 • у 10-х класах закладу освіти – з 2018/2019 навчального року;
 • в 11х класах закладу освіти  - з 2019/2020 навчального року.

Програмою передбачено:

1.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

1.1.Навчальний план для 10-11 класів (Таблиця 2 до Типової освітньої програми)

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети1

27 (29)

26 (28)

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова2

2

2

Мова і література корінного народу, національної меншини3

2

2

Історія України 

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

0

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура4

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

3

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8 (6)

9 (7)

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

Робочий навчальний план школи ІІІ ступеня

на 2019 -2020 навчальний рік

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети1

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська  література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1+1

Іноземна мова2(англ..)

2+1

2+1

Німецька мова

2

2

Історія України 

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

0

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура4

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

3

Технології

2

1

Інформатика

1

2

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

0

            

0

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

Директор школи                                                        Л.  Патій

Навчальним планом передбачено загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачено години на факультативи.

Індивідуальною орієнтованістю на учня та підсилення профілю навчання введено в освітній процес  вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» та «Технології».  

За рішенням педагогічної ради (від  30.08.2018р.) при оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

 При тематичному плануванні педагогами враховано засоби інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів для реалізації наскрізних ліній.

2.Очікувані результати навчання учнів

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами МОН України від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017

№1539).

№п/п

    Назва навчальної програми

 Рівень вивчення

Українська мова

Профільний рівень

Українська література

Профільний рівень

Зарубіжна література

Рівень стандарту

Іноземні мови

Рівень стандарту

Історія України

Рівень стандарту

   6  

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

 7

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

 8

Біологія і екологія

Рівень стандарту

 7

Географія

Рівень стандарту

 8

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

 9

Хімія

Рівень стандарту

 10

Фізична культура

Рівень стандарту

 11

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:     

Реалізація навчання за наскрізними лініями:

Напрямки

Зміст

-організація навчального середовища

 • формування духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • інноваційні технології навчання, освітні тренди.

- окремі предмети

 • впровадження інтерактивних методів навчання з використанням  компетентнісного підходу (урок-квест, кейс-урок,  інтегрований урок, бінарний урок,);
 • реалізація  надпредметних, міжкласових та загальношкільних освітніх проектів;
 • систематичне проблемне навчання на основі складнених міжпредметних та надпредметних тем;
 • інноваційні технології навчання освітні тренди.

- предмет за вибором

«Громадянська освіта»

- робота в проектах

«Я – громадянин України»

«На шляху до Європи»

- позакласна навчальна робота

Організація тематичних днів та тижнів, пізнавальні квести, флешмоби

-робота гуртків

 • гурток з англійської мови;
 • гурток з інформатики;
 • гурток робототехніки;
 • STEM- освіта.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти

Типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу вважати екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічніпрацівники*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток

від необхідного

1

2

3

4

Усього педагогічних працівників

-

14

100

з них:

Мають відповідну освіту

-

14

100

працюють у навчальному закладі за сумісництвом

-

-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування

Навчальної

дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування

посади

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за

дипломом

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановленняпідтвердження)

Педагогічний стаж

(повних

років)

Підвищеннякваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Укр мова і література

Самонова Олена Ігорівна

Вч. зар. літ. та рос. мови

ЖДПІ,

1990,

рос. мова і літ., вч. рос. мови та літератури,

ЖДУ,

2016,

вч. укр. мови і літ.

ВК, ВМ

2018 рік,

(підтвердження)

27 років

 6 місяців

ЖОІППО,

 ЗФ

 №02139713/

2032-17, 15.12.2017

року

2

Лавренова Світлана Костянтинівна

Вч. Укр. мови і літер.

ЖДПУ, 1999,

укр. мова і література,вчитель укр.. мови та літератури

І категорія

2017 рік (підтвердження)

26 років

 8 місяців

ЖОІППО, СПК

 № 1622061, 29.04.2016 року

3

Зарубіжна література та рос. мова

Данилюк

Таїса Миколаївна

Вч. зар. літ. та рос. мови

ЖДПІ,

1989,

рос. мова і літ., вч. рос. мови та літератури

ВК

2019 рік (підтвердження), встановл. звання СВ

28 років 11 місяців

ЖОІППО,

№ 1838, 20.12.2013 року

4

Математика

Станіславська Людмила Володимирівна

Вч. математики

ЖДПІ,

1988,

матем. і фізика, вч. матем. і фізики

І категорія

2011 рік

(підтвердження)

26 років

ЖОІППО,

№ 1389,

28.10.2011

року 

5

Інформатика

Яремчук Ярослав Васильович

Вч. матем. і інформатик

Кам. – Подільс. НУ

2012 рік, математ, вч. математ, інформатик

ІІ категорія

2018 рік

(встановлення)

5 років

11 місяців

ЖОІППО,

ОФ №02139713/

859-17,

27.04.2018

6

Фізика

Пишнюк Ольга Валеріївна

Вч. фізики

ЖДУ,

2008 рік, педагогіка і методика сер.освіти. матем. і фізика, вч. фізики, математ., астроном, ОБЖ

ІІ категорія

2013 рік

(встановлення)

10 років

ЖОІППО,

№ 1428, 05.07.2013 року

7

Історія правознавство

Ковтун Таміла Євгеніївна

Вч. історії, правознавствінтегр. курсу «Люд. і світ»

Київський ДПІ,

1989 рік,

історія, вч. історії та суспільств

І категорія

2018 рік (підтвердження)

30 років

ЖОІППО,

ОФ

№ 02139713/

1284-17,

13.10.1017 року

8

Англійська мова

Галайчук Світлана Олександ

Вч. англ. мови

ЖДУ,

2012 рік, мова і літ.(англ), вч. мови (англ.)

Не атестувалася

10років

 11 місяців

-

9

Нім. мова

10

Географія

Бічук Валентина Миколаївна

Вч. географії, природозн

ОДУ,

1977 рік,

фізична географія, вч. географії

ВК, ВМ

42 роки

11

Біологія

Ткачук Тетяна Олексіївна

Вч. біолог

ЖПІ,

1998,

ВК, СВ

2017  (підтвердження )

20 років 11 місяців

12

Хімія

Буланова Надія Валеріївна

Вч. хімії, ОЗ

ЖДПУ, 2006,

 вч. хімії, біології та основ екології

ІІ категорія

2018

(встановлення)

12 років 2 місяці

ЖОІППО,

ОФ

№0213973/

611-17, 09.06.2017

13

Трудове навчання

Мельничук Алла Леонідівна

Вч. трудового навч.

ВДПІ,

1993, загальнотех дисципліни і праця, вчитель праці

ВК, ВМ

2018 (підтвердження)

35 років 9 місяців

ЖОІППО, СПК

№1720249, 03.03.2017

14

Фізична культура

Гранчак Василь Васильович

Вч.фіз.кул, біолог

валеології, 

ЖДУ,

 2009,

Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура і біологія, вчитель фіз..культури, біології, валеології

ІІ категорія

2017 (встановлення)

6 років 11 місяців

ЖОІППО,

ОФ

№0213973/

483-17

09.06.2017

2. Особи, якіпрацюють за сумісництвом

-

-

-

-

-

-

-

-

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Перелік навчальних програм

з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність

(так/ні)

Ким затверд-жено

Рік затверд-ження

1

2

3

4

5

1

Українська мова, 10 клас (рівень стандарту та профільний рівень)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

так

наказом МОН України

від 23.10.2017 № 1407

2

Українська література, 10 клас (рівень стандарту та профільний рівень)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

так

наказом МОН України

від 23.10.2017 № 1407

3

Зарубіжна література, 10 клас (рівень стандарту та профільний рівень)

так

наказом МОН України

від 23.10.2017 № 1407

4

Іноземна мова 10 клас. Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня,  яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом МОН

наказом МОН України

від 20.04.2018 № 407;

5

Історія України. Всесвітня історія. 10 клас

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

6

Правознавство, 10 клас

7

Громадянська освіта, 10 клас.

8

Біологія, 10 клас. Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту,

так

наказом МОН України

від 23.10.2017 № 1407

9

Географія, 10 клас. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html)

так

наказом МОН України

від 23.10.2017 № 1407

10

Фізика і Астрономія 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії педагогічних наук під керівництвом Ляшенка О. І.

так

наказом МОН України

від 24.11.2017 року  № 1539

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

з/п

Клас

Наймену-ваннянавчальноїдисципліни

Автор

підручника (навчальногопосібника)

Наймену-ванняпідручника (навчальногопосібника)

Видав-ництво, ріквидання

Кількістьпримірників

Необ-хідно

Фак-тично

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчальногопризначення, іншихприміщень, спортивнихмайданчиків

(відповідно до нормативівматеріально-технічногозабезпечення та санітарно-гігієнічнихвимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменуваннянавчальнихприміщень та майданчиків

Найменуваннянавчальногообладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсотоквіднеобхідного

1

2

3

4

5

6

5.Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Comments:
Only authorized users can leave comments.